Podstawowe komendy linux SSH

Cześć,

w tym artykule chciałbym przybliżyć Wam nieco obcowanie z SSH – większość z Was może tu trafić i nie wiedzieć co to SSH, o czym on pisze?! Więc zachęcam do przejścia tutaj a dowiesz się co to jest SSH (kliknij!).

Sam na początku swojej przygody byłem bardzo zdziwiony, wręcz zaskoczony jak wiele czynności można wykonać poprzez konsolę. Możesz rozpakować, pakować pliki, zmieniać nazwy plików/folderów, liczyć ilość plików w danych katalogach, szukać pliku który zawiera daną frazę tekstu, przenosić pliki/foldery etc etc.. No ale do rzeczy :

 1. Jak zliczyć ilość plików i folderów na serwerze?
  find ~/ |wc -l
  Komenda ta zliczy wszystkie pliki na serwerze – oczywiście zamiast ~/ możesz wskazać konkretną ścieżkę w której zliczone mają być pliki, np /home/admin/web/mojadomena.pl/public_html
 2. Jak zliczyć ilość plików na serwerze?
  find ~/ -type f | wc -l
  Tutaj również jak powyżej – ~/  można zamienić na konkretną ścieżkę w której liczycie jedynie ilość plików (bez podliczenia całkowitej liczby z folderami jak w pkt1)
 3. Jak uzyskać listę katalogów z największą ilością plików na serwerze?
  find ~/ -type f |awk '{$NF="";a[$0]++}END{for (i in a) print a[i],i }' FS=\/ OFS=\/ |sort -rn|head -20
  Tutaj podobnie jak w przypadku liczenia plików – ~/ można zastąpić pełną ścieżką z której możecie wylistować dane katalogi – polecenie na końcu komendy czyli „head -20” a konkretniej „-20” to liczba katalogów jaka ma zostać wylistowana –  tak więc możecie to zmienić na liczbę jaką chcecie wylistować w Waszym przypadku
 4. Jak sprawdzić istniejące dowiązania symboliczne na koncie
  find domains/ -maxdepth 2 -type l -ls
  Dzięki temu polecenie możemy sprawdzić jakie obecnie dowiązania symbolicznie są na naszym koncie hostingowym – oczywiście zamiast „/domains” możecie podać ścieżkę w której będziecie to badać – w zależności od konfiguracji hostingu.
 5. Jak wykonać dowiązanie symbolicznie?
  ln -s /home/nazwauzytkownika/domains/nazwadomenydowiązującej/public_html /home/nazwauzytkownika/domains/nazwadomenydodowiazania
  W przypadku dowiązania należy pamiętać, że domena, która ma zostać dowiązania (domena do dowiązania) nie może wskazywać na swój katalog public_html – powinien on być skasowany.
 6. Jak rozpakować pliki ZIP przez SSH?
  unzip nazwa_pliku.zip
  W tej komendzie nie ma nic skomplikowanego – jeśli plik znajduję się w innym katalogu to przechodzimy do niego poleceniem „cd”, np : cd /home i wówczas wywołujemy komendę „unzip”
 7. Jak rozpakować pliki TAR przez SSH?
  tar -zvxf nazwapliku.tar
  tar -xjf nazwapliku.tar.bz2
  Podobnie jak w pkt6 – jeśli plik posiada rozszerzenie .tar.gz to możemy również użyć pierwszej komendy.
 8. Jak pakować pliki ZIP przez SSH?
  zip -r nazwaplikuzip katalogkompresji/
  „nazwaplikuzip” to nic innego jak nazwa skompresowanego pliku który chcemy utworzyć a „katalogkompresji” to katalog, który chcemy spakować do formatu .zip
 9. Szukanie plików przez SSH
  find -name plik* – polecenie to wyszuka wszystkie pliki na serwerze, które w nazwie posiadają „plik”
  find -name '*.zip' – polecenie to wyszuka wszystkie pliki na serwerze, które posiadają rozszerzenie .zip
 10. Szukanie fraz tekstu wewnątrz plików przez SSH
  grep -R "plik" – polecenie to wyszuka nam wszystkie pliki na serwerze, które w swojej zawartości posiadają frazę „plik” – polecenia grep można używać w dowolnym katalogu.
 11. Kopiowanie plików i folderów poprzez SSH
  cp -r nazwakatalogukopiowania/ /katalogdocelowy – polecenie bardzo proste, nie trzeba tutaj chyba wiele wyjaśniać – polecenie służy do kopiowania katalogów poprzez SSH
  cp plik.zip nazwakatalogudoktoregokopiujemy/ – to polecenie służyć nam będzie do kopiowania plików
 12. Edycja plików przez SSH
  vim nazwapliku.rozszerzenie – dzięki tej komendzie możemy podglądać a co więcej edytować pliki poprzez SSH – przykładowa komenda to „vim plik.txt” która otworzy nam ten plik i da możliwość edycji.
  Alternatywnie możemy użyć innego edytora, np „nano” – nano nazwapliku.rozszerzenie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here